Vier de diversiteit

Samen opstaan tegen homofobie en samen voor een veilig stadsdeel. Zo kunnen we de viering van Coming Out Dag 2023 het beste samenvatten. En zo vatte de stadsdeelbestuurder Rocco Piers het belang van deze Coming Out Dag in stadsdeel Zuid eigenlijk ook samen.

Een inspirerende avond in het sfeervolle The College Hotel met persoonlijke ‘coming out’ verhalen en met een hartverwarmend voorbeeld van een straat waar het niet langer werd geaccepteerd dat een vrouwenstel werd gepest. Met een sterk pleidooi van Stephan Sanders om je niet te focussen op de verschillende belangen in de ‘letter alfabet’ LHBTQI+, maar samen te zorgen voor een veilige samenleving waarin iedereen een eigen identiteit mag hebben. Vier de diversiteit!

Twee persoonlijke Coming Out verhalen, van een intersekse jongere en een queer oudere lieten vooral ook zien dat de zekerheid van veiligheid en solidariteit een grote stimulans is voor het ontwikkelen van de eigen identiteit. En ja, dan is de Bible Belt een minder geschikte omgeving dan Amsterdam. En dan is een vader die je onvoorwaardelijk steunt in een familie waar het begrip nog niet aanwezig is, een enorme opsteker.

Natuurlijk was er aandacht voor de aanpak van homofobie, discriminatie en geweldsincidenten in Amsterdam. In die aanpak is het noodzakelijk dat we beter met elkaar samenwerken: zowel bij de opvang en steun van slachtoffers, als bij de preventie. Een middel daarbij is het organiseren van stadsdeel netwerken. Want “de community heeft de overheid nodig, maar de overheid heeft de community ook nodig”

Maar Coming Out is niet een eenmalig iets. Eigenlijk is elke dag een beetje een coming out dag. Niet alleen die eerste keer of bij grote dingen, maar juist vaak ook bij kleinere.

Als omstander heb je een belangrijke kans om bij te dragen aan veiligheid en tolerantie. Fairspace gaf in 20 minuten een inkijk in de mogelijkheden om concreet steun te verlenen in situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag.

Voor iedereen geldt de oproep van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam: hoe klein ook iedere discriminatie, hatelijke opmerking of dreiging met geweld, meld het alsjeblieft! Jouw melding draagt bij aan de inzichtelijkheid van de omvang van intolerantie.

En vanzelfsprekend was het een avond met optimisme, vrolijke gesprekken, Pride gebak en een Pride borrel na afloop. Coming Out mag dan nog steeds een ‘dingetje’ zijn waarom we Coming Out Dag vieren, we hebben er in ieder geval met z’n allen een mooie avond van gemaakt.