ALGEMENE INFORMATIE

Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ) is een relationele welzijnsorganisatie, actief op het snijvlak van zorg en welzijn in Amsterdam. Wij geloven dat onderlinge verbinding op buurtniveau bijdraagt aan kwaliteit van leven. Mensen zijn vitaler en krachtiger wanneer ze een netwerk van mensen om zich heen hebben. SOOZ zorgt voor deze verbindingen en is de spil van de buurt voor welzijn. We brengen buurtbewoners en organisaties samen op onze locaties. We stimuleren zorg voor elkaar. En we bieden zorg aan wie het nodig heeft. Zo vergroten wij het welzijn van de buurt in zijn geheel.

SOOZ heeft 5 buurtkamers: Huis van de Wijk Olympus, buurtkamers HoofdKwartier, De Baarshaven, Welkom en buurtrestaurant Brahmshof. Met GroeneBuurten vergroenen wij de wijk (zie voor meer informatie www.groenebuurten.nl). Daarnaast draaien we actieve projecten die bijdragen aan het bevorderen van een sterk sociaal netwerk en het ontwikkelen van vaardigheden en handvatten om aan te kunnen sluiten bij onze samenleving.

Voor ons is het essentieel dat mensen het gevoel hebben dat ze ergens op terug kunnen vallen als dat nodig is. Dat ze erbij horen. Dat ze iets bij te dragen hebben dat waardevol is en dat ze er toe doen.

BELEID

SOOZ is een compacte organisatie met deskundige medewerkers op het gebied van welzijnswerk, vrijwilligersactivering, groen en duurzaamheid in de grote stad, met oog voor thema’s van bewoners zoals kwetsbaarheid en eenzaamheid. De directeur van SOOZ legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Vijf keer per jaar overleggen de RvT en de directeur over het beleid en de financiën.

SOOZ is aangesloten bij:

  • SOOZ is aangesloten bij expertise netwerk dementie
  • SOOZ is lid van Platform Informele Zorg
  • SOOZ is lid van Netwerk Marathonbuurt
  • De directeur is presentatrice bij Radio Signaal (Radio Salto)
  • SOOZ is lid van Wijktafel Zuid
  • SOOZ is deelnemer aan Overlegorgaan Ouderen
  • SOOZ is lid van de programmacommissie Kennis Netwerk Amsterdam

JAARVERSLAG 2022

Niet iedereen vindt vanzelfsprekend zijn plek in Amsterdam. Een stad als Amsterdam heeft veel te bieden, maar soms is een helpende hand zeer welkom. In Amsterdam Oud-Zuid bieden wij een veilige plek voor mensen in een kwetsbare situatie. Doordat zoveel buurtbewoners verbonden zijn aan SOOZ zijn we diepgeworteld in de buurt. Die verbondenheid kwam ook weer sterk naar voren in 2022. Het jaar stond in het teken van wederopbouw na afloop van de coronamaatregelen. Samen met bewoners, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties hebben we weer levendige buurthuizen weten te realiseren. In de winter kampten we met de energiecrisis. Het stadsdeel kwam ons tegemoet: de kachels stonden in alle buurthuizen aan om bewoners te verwarmen. Die warmte is kenmerkend voor onze organisatie. We bieden vreugde en gezelligheid, maar geven ook ruimte aan verdriet. Meedoen en gezien worden zijn onze sleutelwoorden.

We laten graag zien welke impact we met elkaar hebben bereikt. Bekijk hier ons digitale jaarverslag 2022.

PARTNERS

De missie van SOOZ is verbinden. Dit doen we ook met onze projecten. We werken intensief samen met verschillende welzijnspartners in de stad Amsterdam aan onze projecten. Commerciële partijen als de Albert Heijn en Gideon Italiaander sponsoren regelmatig onze activiteiten. SOOZ ontvangt voor haar kerntaken subsidie van de Stadsdeel Amsterdam Zuid en van de centrale stad gemeente Amsterdam. Daarnaast ontvangen we subsidies van fondsen.

Heeft u een goed idee voor een initiatief of wilt u eens van gedachten wisselen?

Neem contact op met Krista Jansen via [email protected]. We kunnen dan samen bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.