Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ) zet zich in voor de bewoners van Amsterdam Oud-Zuid zodat zij langer zelfstandig kunnen leven in hun eigen woonomgeving en deelnemen in het maatschappelijk leven. Meedoen mogelijk maken. Daar staat SOOZ voor.

SOOZ heeft 5 buurtkamers: Huis van de Wijk Olympus, Buurtkamers HoofdKwartier, De Baarshaven, Welkom en Buurtrestaurant Brahmshof. Daarnaast draaien we actieve projecten die bijdragen aan het bevorderen van een sterk sociaal netwerk en het ontwikkelen van vaardigheden en handvatten om aan te kunnen sluiten bij onze samenleving.

ONZE MISSIE

Een onsje welzijn voorkomt een kilo aan zorg

Niet iedereen vindt vanzelfsprekend zijn plek in Amsterdam. In Oud-Zuid biedt SOOZ een veilige plek voor mensen in een kwetsbare situatie waar ruimte is voor vreugde en gezelligheid, maar waar ook ruimte wordt gegeven aan verdriet. Meedoen en gezien worden zijn sleutelwoorden. SOOZ werkt actief aan goede relaties tussen bewoners. Is de een ziek, dan doet de ander een boodschap. Mist de een aanspraak dan is de ander er voor een praatje. De welzijnswerker signaleert de zorgbehoefte en regelt de juiste zorg op de juiste plek, zodat erger voorkomen wordt. En dat is precies het onsje welzijn dat een kilo aan zorg voorkomt.

WAT HEBBEN WE SAMEN BEREIKT?

Samen met vrijwilligers, partners en buurtgenoten hebben we het afgelopen jaar veel bereikt. Zo startten we in 2022 een bijzondere eettafel, de zgn. HOORtafel voor mensen die slechthorend zijn en hun naasten. We organiseerden de Stadionbuurt Burendag in september met groot succes. Ook werd het Buurtrestaurant Brahmshof geheel in een nieuw jasje gestoken. En konden buurtbewoners zoals altijd aan veel activiteiten meedoen in onze buurtkamers. Klaverjassen, schaken, bingo, schilderen maar je ook laten verwennen met een nieuwe coupe in de nieuwe Verwenwinkel of genieten van de heerlijke pannenkoeken van Anja.

Wil je meer weten welke impact we hebben bereikt? Bekijk hier ons digitale jaarverslag 2022.

ONZE WIJKKRANT

In onze wijkkrant vind je meer informatie over de projecten, evenementen en activiteiten waar je aan kunt deelnemen, evenals het laatste nieuws uit de buurt. De nieuwste editie van de wijkkrant ligt bij de buurtkamers klaar om mee te nemen. Deze en eerdere edities zijn ook digitaal beschikbaar hieronder.

De wijkkrant wordt vier keer per jaar uitgegeven: het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter.

maart 2024 december 2023 september 2023 juni 2023

“Elke maand eten we samen met een aantal buurtgenoten met een lvb in ons buurtrestaurant Brahmshof en maken we er een gezellige boel van.”

Luuk Schimmel, sociaal werker SOOZ

Lees zijn verhaal

DE ORGANISATIE

Algemene informatie