De zorgvraag centraal in toneelstuk Leven na de schok

Veel bezoekers van SOOZ kampen met een intensieve zorgvraag bij henzelf of bij een naaste. Zo hebben veel bezoekers aandoeningen als Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en dementie. Dit bespreken we met het toneelstuk Leven na de schok.

Life changing

Een intensieve zorgvraag vergt veel van mensen en hun omgeving. Mensen typeren een diagnose met verstrekkende gevolgen vaak als een life changing event en delen hun leven in als ´voor´ en ´na´ de diagnose. SOOZ wil de emotionele gevolgen ervan bespreekbaar maken. Het toneelstuk Leven na de Schok biedt op toegankelijke wijze inzicht in deze gevolgen en biedt een goede gelegenheid om na het toneelstuk een gesprek te voeren met de bezoekers. Het is bedoeld om mensen aan het denken te zetten, hen troost te bieden en handvaten te bieden in persoonlijke situaties die zich voordoen wanneer een naaste plotseling verandert door ziekte

Toneelstuk

“Leven na de Schok” is voortgekomen uit het diverse theater collectief van Ons Tweede Thuis en is sinds najaar 2022 een zelfstandig functionerend collectief. Met de voorstelling Leven na de schok voeren we 3 voorstellingen op in Zuid. De voorstelling is gemaakt door mensen met NAH en hun naasten.. Na afloop van de voorstelling gaan we met de bezoekers in gesprek onder leiding van Platform Mantelzorg. We verkennen met de bezoekers wat het toneelstuk bij hen teweeg heeft gebracht. Er is een sociaal werker aanwezig om eventuele nazorg te bieden en mensen door te verwijzen naar hulp.

Toneelstuk Leven na de schok vindt op de volgende data plaats:

  • 3 november 15.00 uur in Buurtrestaurant Brahmshof
  • 15 november 15.00 uur in Oranjekerk
  • 8 december 15.00 in Huis van de Wijk Buitenveldert

Prijs: 2,50 euro

Reserveer uw kaartje via Nicole Kenter via [email protected]