In Huis van de Wijk Olympus komt dementie dichtbij

Op een mooie zomerse middag stapten 2 politieagenten binnen in het Huis van de Wijk Olympus. Mevrouw Van der Ven werd vermist sinds deze morgen. Was ze in het buurthuis misschien?

Ze was onlangs al eens gevallen, mevrouw Van der Ven. Op de stoep voor het Huis van de Wijk Olympus van SOOZ. Directeur Krista Jansen van SOOZ vertelt: “Toen ik haar hoofdwond ging verzorgen, begreep ik van haar dat ze op weg was naar het Odensehuis, het inloophuis voor mensen met dementie. Het lukte me toen haar dochter in te lichten en haar op de hoogte te stellen van de situatie van haar moeder.”

Dementievriendelijk in Zuid

In stadsdeel Zuid wonen ruim 145 duizend inwoners, waarvan bijna 22.000 ouder zijn dan 65 jaar. In 2020 woonden zo’n 1.100 mensen met (beginnende) dementie thuis. Door de toenemende vergrijzing is de verwachting dat de komende jaren meer mensen met (beginnende) dementie in Zuid wonen. Jansen: “Steeds vaker zie ik vragende blikken, mensen die weifelend in een gangpad van een supermarkt staan. Of even niet meer weten of ze links of rechts moeten.” Zij worden geacht langer zelfstandig thuis te wonen. Dat betekent dat de omgeving van mensen met dementie ook steeds meer zo ingericht moet worden dat zij langer thuis kunnen blijven wonen en zo een dementievriendelijke stad ontstaat.

Onderzoek Dementie Dichtbij

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op instellingen in de sociale basis om mensen met dementie op te vangen. Maar als welzijnsinstelling is deze specifieke expertise niet vanzelfsprekend aanwezig. Om beter zicht te krijgen op deze groep en de omvang daarvan, is SOOZ een onderzoek gestart genaamd Dementie Dichtbij in samenwerking met de Participatie Praktijk. Ze hebben organisaties, mantelzorgers en mensen met dementie in de buurt geïnterviewd en gevraagd naar hun ervaringen met langer thuis wonen. De ervaringen verschillen, maar hebben allen de gemene deler dat externe hulp hard nodig is: ”Ik kan niet meer zelf naar winkels. Mijn zoon maakt het eten voor mij. Als er bezoek komt, schenken zij zelf drinken in. Anders wordt het een karige bedoening. Ik kan langer thuis blijven wonen door een groepje mensen om mij heen die van mij houden”. Ook op de mantelzorger trekt het een wissel: “Tot twee maanden geleden werkte ik nog. Toen was het soms heel lastig. Maar je moet doorgaan; er is geen alternatief. Ik had een goede werkgever die vol begrip was”.

Initiatief Geheugensteuntje

Uit deze gesprekken zijn een zestal aanbevelingen voortgekomen over hoe de buurt dementievriendelijk kan worden. Projectleider Genesis Yagual van SOOZ heeft deze aanbevelingen besproken met mensen met dementie. Hieruit is, in samenwerking met het Odensehuis een nieuw aanbod samengesteld voor mensen met dementie. Op zaterdag is Huis van de Wijk Olympus gestart met Geheugensteuntje, een gezellige inloop voor mensen met cognitieve uitdagingen en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland staat klaar om alle vragen te beantwoorden. SOOZ hoopt hiermee een steuntje in de rug te kunnen zijn, passend bij een welzijnsorganisatie.

Voor meer informatie over Geheugensteuntje kunt u contact opnemen met Genesis Yagual via [email protected].

Voor het volledige onderzoek Dementie Dichtbij klik hier.