Onze impact in 2022

Niet iedereen vindt vanzelfsprekend zijn plek in Amsterdam. Een stad als Amsterdam heeft veel te bieden, maar soms is een helpende hand zeer welkom. In Amsterdam Oud-Zuid bieden wij een veilige plek voor mensen in een kwetsbare situatie. Doordat zoveel buurtbewoners verbonden zijn aan SOOZ zijn we diepgeworteld in de buurt. Die verbondenheid kwam ook weer sterk naar voren in 2022. Het jaar stond in het teken van wederopbouw na afloop van de coronamaatregelen. Samen met bewoners, vrijwilligers, medewerkers en partnerorganisaties hebben we weer levendige buurthuizen weten te realiseren. In de winter kampten we met de energiecrisis. Het stadsdeel kwam ons tegemoet: de kachels stonden in alle buurthuizen aan om bewoners te verwarmen. Die warmte is kenmerkend voor onze organisatie. We bieden vreugde en gezelligheid, maar geven ook ruimte aan verdriet. Meedoen en gezien worden zijn onze sleutelwoorden.

We laten graag zien welke impact we met elkaar hebben bereikt. Bekijk hier ons digitale jaarverslag 2022.