Krista Jansen nieuwe directeur stichting SOOZ

Krista Jansen wordt de nieuwe directeur van stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ) in Amsterdam. Zij volgt vanaf 1 september Jelle Houtsma-Grech op, die de afgelopen 10 jaar onze stichting als constructieve partner van de lokale overheid een herkenbare plek in de Amsterdamse Sociale Basis heeft gegeven. Ook is onder zijn leiding het GroeneBuurten team van SOOZ een gewaardeerde partner in de aanpak van de Amsterdamse ambities op het terrein van Groen en Duurzaamheid geworden.

Krista Jansen heeft brede ervaring in de sector Zorg en Welzijn en heeft een reputatie als pleitbezorger voor mensen die in een kwetsbare situatie zitten. De afgelopen jaren was Krista werkzaam in verschillende functies als leidinggevende en heeft zij bewezen visie te ontwikkelen en strategie tot uitvoering te brengen. In haar loopbaan zet zij zich in voor het bevorderen en creëren van gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen en wil zij de regie leggen waar deze het beste past: bij mensen zelf. Krista Jansen is 40 jaar en woont met haar man en dochter in Amsterdam-Oost.

“Ik kijk er naar uit een bijdrage te mogen leveren aan het goede werk van SOOZ voor de inwoners van stadsdeel Zuid. Ik verheug me op de kennismaking en samenwerking met partners en belanghebbenden in de sociale basis. Het voelt als een eer om Jelle op te volgen als directeur van SOOZ.”

Met de komst van Krista Jansen kijken wij vol vertrouwen naar de toekomst.
Gerald Knol, voorzitter van het bestuur van stichting SOOZ: “Wij zijn ervan overtuigd dat Krista onze organisatie in Amsterdam op aansprekende wijze verder zal uitbouwen en op de kaart zal zetten.”