Spreekuur wijkagent en gebiedsmakelaar

Eens per maand is er een inloopspreekuur van de wijkagent en de gebiedsmakelaar van het stadsdeel. Van 10.30 tot 11.30 zijn ze aanwezig in HoofdKwartier. Een afspraak maken is niet nodig. Op de volgende woensdagen kunt u bij hen terecht met uw vragen.

13 december 2023
10 januari 2024
14 februari 2004
13 maart 2024
10 april 2024

Datum

13 mrt 2024

Tijd

10.30 - 11.30

Locatie

Buurtkamer HoofdKwartier
QR code