Bestuurslid gezocht

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid om ons team te versterken

bestuurslid (ondernemerschap/Natuur & Milieu)

In het bestuurslid zoekt SOOZ een gemotiveerd en gepassioneerd persoon die vanuit persoonlijke affiniteit verbinding zoekt met en zich verantwoordelijk voelt voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van SOOZ in het snel veranderende werkveld van welzijn, milieu en participatie. Het bestuur en de directeur zijn verantwoordelijk voor de strategie van SOOZ waarin het ontwikkelen van innovatieve concepten op het gebied van welzijn en natuur en milieu centraal staan naast het creëren van bewustwording bij de burgers van Zuid om ook hun rol en kans te pakken. Het te rekruteren lid weet binnen het bestuur de verbinding tot stand te brengen tussen de doelstellingen van SOOZ en de thema’s natuur en milieu (onder andere de agenda Groen van de Gemeente Amsterdam).

Algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteit en potentie zijn gewenst, net als aantoonbare affiniteit met duurzaamheid, natuur en milieu. Ervaring binnen de bestuurlijke Amsterdamse context en gevoel voor ondernemerschap zijn vereisten, waarbij het laatst­genoemde (vraaggericht denken) doorslaggevend is.

Tevens geldt:

–   samenwerkingsgericht, oog voor de bredere context;

–   prettig persoon, humor en relativeringsvermogen;

–   evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

–   integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

–   aandacht voor stakeholdermanagement;

–   vanuit de eigen hoofdfunctie voldoende en flexibel beschikbaar in tijd;

–   (neven)functie(s) niet conflicterend met de geldende governancecode en positie en doelstelling van SOOZ.

Voor nadere informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Jelle Houtsma (directeur – j.houtsma@soozamsterdam.nl) of Gerald Knol (voorzitter – gerald.knol@holtropravesloot.nl). Belangstellenden wordt verzocht hun motivatiebrief, inclusief curriculum vitae, te richten aan hieronder vermeld e-mailadres vóór 20 december 2015. Een vertrouwelijke behandeling van reacties wordt vanzelfsprekend gegarandeerd.

Stichting SOOZ

Johan M. Coenenstraat 4

1071 WG Amsterdam

j.houtsma@soozamsterdam.nl

 

Laat een reactie achter